Slide

Jokaisen suomalaisen edunvalvoja

Aluevaltuutetun velvollisuus on toimia kaikkien alueensa asukkaiden tasapuolisena edunvalvojana, puolueestaan tai asuinpaikastaan huolimatta. Aluevaltuutettuna edistän kaikille länsi-uudenmaalaisille kokonaisedultaan tehokkainta politiikkaa.

Espoon talous kestävälle pohjalle

Espoo on yksi Suomen velkaantuneimmista kunnista kaupungin ja konsernin lainakannalla mitattuna. Uuden valtuustokauden päätteeksi vuonna 2024 Espoon kaupungin ja konsernin yhteen laskettu lainakanta on huimat 5,3 miljardia euroa, n. 17 000 €/asukas. Vaikka investoinneilla osin tuotetaan tulevaisuuden kasvun edellytyksiä ja palvelumenojen lisäämisellä tarkoitetaan hyvää, on menojen kasvulla oltava rajat.

Espoossa on onneksi herätty korjaamaan rajusti epätasapainoista julkista kulurakennetta. Silti jatkuviin menonlisäyksiin ja huolettomaan velkaantumiseen takertuvat poliitikot yrittävät vuosittain viedä kaupungin talouden tasapainotustoimilta pohjan. Talouskuripolitiikka tarvitsee puolustajansa, jotta kaupunkimme talous saadaan tervehdytettyä ja pysymään kestävällä linjalla. Pitkän aikavälin tavoitteeksi on otettava kuntaveron alentaminen.

Klikkaa itsesi Teren talouskurilinjalle! 

Enemmän kaavoitusta, vapaampaa rakentamista

Espoo ei voi kasvaa ilman mittavaa lisärakentamista. Julkisen liikenteen solmukohtiin, metroasemien lähelle ja pääväylien varteen on järkevää rakentaa entistä korkeampia kiinteistöjä. Samalla huutavaa tonttipulaa helpotetaan nopeammalla kaavoituksella. Näin pidetään asumisen hinnannousua kurissa ja annetaan yhä useammalle suomalaiselle mahdollisuus tulla espoolaisiksi. Myös elinkeinoelämän tarvitsemaa tonttimaata tulee kaavoittaa rohkeammin. Esimerkiksi Hepokorpeen rakennettavan datakeskuksen kaltaisia hankkeita tulee jouduttaa, ei vastustaa.

Myös kaavamääräyksiä tulee keventää niin, että tontin omistajalla on mahdollisimman paljon vapautta suunnitella haluamansa näköinen talo. Rakennusvalvonnan toimintaa tulee kehittää nopeammaksi ja sen ytimessä tulee olla sujuva asiakaspalvelu.

Tule mukaan vapauttamaan rakentamista!

Lisää liikkumisenvapautta

Espoo elää liikenteestä, siksi politiikkaan pesiytynyt vastakkainasettelu eri liikennemuotojen välillä on turhaa. Hyväkuntoiset ja tarpeenmukaiset yksityisautoilun, julkisen liikenteen kuin kevyen liikenteenkin väylät ovat kasvavalle kaupungille välttämättömiä. Toimiva liikenneinfrastruktuuri parantaa Espoon houkuttelevuutta, elinkeinoelämän toimintaedytyksiä ja antaa espoolaisille vapauden valita itselleen parhaimman liikkumismuodon.

Tietullit ja ruuhkamaksut ovat markkinaehtoinen tapa jyvittää tienkäytön kustannuksia autoilijoille. Nämä uudet maksut voidaan kuitenkin asettaa vain sillä ehdolla, että maksujen aiheuttama verotaakka autoilijoille hyvitetään esimerkiksi auto-, ajoneuvo- tai tuloveroa alentamalla. Espoolaisten veroaste ei saa nousta.

Haluatko vapaampaa liikkumista? Klikkaa tästä!  

Tehdään Espoosta urheiluampujan paratiisi!

Suomen ampumaurheiluliiton mukaan vuonna 2008 Uudellamaalla oli 36 lajiharjoittelurataa. Vuonna 2018 enää 23 ampumarataa. Uudenmaan liiton vuonna 2019 tekemästä ampumarataverkoston kehityssuunnitelmasta käy ilmi, että Espoosta on yli tunnin automatka mille tahansa maakunnallisesti merkittävälle ampumaradalle.

Espoon väestö- ja harrastajatiheyteen nähden espoolaisen ampumaurheilijan harrastusmahdollisuudet ovatkin erittäin heikot. Kaupunkimme ainoa ampumarata Lahnuksessa on lajiharjoittelumahdollisuuksiltaan erittäin pieni. Espoon nykyinen ampumaratatilanne pakottaakin suurimman osan espoolaisista metsästäjistä, reserviläisistä tai urheiluampujista harrastamaan muilla paikkakunnilla. Tämä heikentää kaupunkimme houkuttavuutta ja jarruttaa tarpeettomasti elinkeinoelämän kehittymistä. Siksi edistän valtuustotyössä Espooseen tai kaupunkimme välittömään läheisyyteen rakennettavan uuden ampumaurheilukeskuksen kaavoittamista ja luvittamista.

Tästä kohti urheiluampujan paratiisia