Slide

Jokaisen suomalaisen edunvalvoja

Aluevaltuutetun velvollisuus on toimia koko alueen tasapuolisena edunvalvojana, puolueestaan tai asuinpaikastaan huolimatta. Aluevaltuutettuna edistän kaikille länsi-uusimaalaisille kokonaisedultaan tehokkainta politiikkaa.

Kilpailusta tehokkuutta sote-palveluihin

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat suurin yksittäinen julkisen talouden menoerä. Järkevästi kilpailutettuna ja yksityinen sektori mukaan ottamalla voimme hillitä sote-kustannusten nousua. Riittävän halvalla, tehokkaasti ja laadukkaasti tuotetut sote-palvelut on raskaasti velkaantuvan Suomen kohtalonkysymys.

Klikkaa itsesi Teren markkinatalouslinjalle! 

Parempaa johtamista, parempia prosesseja

Sote-alan työvoimapulan syy ei ole pienet palkat vaan huono johtaminen ja tehottomat prosessit. Molemmat aiheuttava riittämättömyyden tunnetta, stressiä ja heikkoa työilmapiiriä. Ongelma korjataan panostamalla henkilöstöjohtajien valintaan, heidän kouluttamiseensa ja käytössä olevien prosessien kehittämiseen LEAN-periaatteella.

Näe parempaa johtamista!

Kilpailutusosaamista ja laatustandardeja

Sote-palveluiden laatua ei voi taata lakiin kuolleeksi kirjaimeksi säädetyillä mitoituksilla tai takuilla. Esimerkiksi hoitajamitoituksen nostaminen ei takaa hoivan parempaa laatua. eikä kirvesmiesten määrän lisääminen työmaalla takaa parempaa rakentamisen laatua. Jos sote-henkilöstön aika käytetään väärien asioiden tekemiseen tai väärin tekemiseen, lopputulosena on vain isompi lasku veronmaksajalle.

Hoivapalveluiden laadusta pidetään parhaiten huolta laatimalla hoivalle asianmukaiset laatustandardit, sisällyttämällä ne kilpailutusaineistoihin ja valvomalla niiden täyttymistä. Laatustandardin alituksista määrätään palvelutuottajalle sanktiot.

Haluatko laadukkaampia sote-palveluita? Klikkaa tästä!  

Ei maakuntaverolle ja veronkorotuksille

Aluevaltuusto ei päätä maakuntaveron käyttöönotosta, mutta se tulee päättämään maakuntaveron tasosta, jos Marinin hallituksen valmistelema maakuntavero säädetään lakiin. Uudistus eriyttäisi verotuksen kolmeen toisistaan riippumattomaan muotoon ja nostaa kokonaisveroastetta, ellei aluevaltuustoihin saada riittävästi menokuria vaativia poliitikkoja. Valitettavasti ne ovat tänä päivänä Suomessa harvassa, mutta minä olen yksi.

Tästä kohti menokuria ja pienempää veroastetta