Slide

Artikkelit

Mainettaan huonompi perintö- ja lahjavero tulisi lakkauttaa

12.12.2019

Ajatuspaja Liberan uudessa “Perintövero – Kuoleva verolaji”-raportissa avataan syitä perintö- ja lahjaverosta luopumiseksi sekä siirtymiseksi luovutusvoittoverotukseen. Varallisuuden periytyminen ei pelkästään anna uudelle sukupolvelle parempia lähtökohtia hyvään elämään. Se myös kasvattaa kansallista varallisuutta antaen suomalaisille mahdollisuuden ylläpitää sivistys- ja hyvinvointiyhteiskuntaamme.

Perintö- ja lahjaveroa puolletaan usein taloudelliseen tasa-arvoon, oikeudenmukaisuuteen ja valtiontalouteen liittyvillä argumenteilla. Sen väitetään aiheuttavan suhteellisen vähän haittaa kansantaloudelle, pienentävän tuloeroja sekä rankaisevan pääosin maksukykyisintä kansanosaa. Verolainsäädännön ja aiheesta tehtyjen laskelmien perusteella perintö- ja lahjavero näyttää kuitenkin aiheuttavan vähävaraisille suhteellisesti isompia hyvinvointitappioita, estävän suomalaisia kerryttämästä varallisuutta, pahentavan taloudellista eriarvoisuutta ja aiheuttavan pääomapakoa.

Moni ajattelee, että perintöveron poisto suosisi rikkaita. Tämä ei pidä paikkaansa, koko esityksen ajatus on auttaa nimenomaan pieni- ja keskituloisia vaurastumaan. Numeroita:

Muuttotappiopaikkakunnalla sijaitsevan talon hankintahinta on aikoinaan ollut 120 000 € ja myyntihinta nyt 60 000 €. Kun talo siirtyy perikunnalle, nykyisessä järjestelmässä perintöveron määrä olisi 3 500 €. Esittämässämme järjestelmässä luovutusvoittoveron määrä olisi 0 €, koska kiinteistön ei ole kasvattanut arvoaan. Jos kiinteistön arvo olisi yli 120 000 €, luovutusvoittovero toimitettaisiin vain hankintahinnan ylittävästä osuudesta, eli luovutusvoitosta.

Syrjäseuduilla voi vieläpä käydä niin, että kiinteistöä ei saada myydyksi, mutta perintövero joudutaan silti maksamaan. Tällöin verottaja olisi alueen kiinteistöjen hintojen ja kiinteistövälittäjien avulla määritellyt talon arvoksi 60 000 €. Uusi omistaja olisi näin ollen joutunut maksamaan 3 500 € talosta, jonka reaalinen arvo on 0 €, koska sitä ei saa kaupaksi.

Edellä kuvatun kaltaiset tilanteet yleistyvät kaupungistumiskehityksen myötä. On epäoikeudenmukaista verottaa omaisuutta, jota ei pysty muuttamaan rahaksi. Siksi luovutusvoittoverotukseen siirtyminen olisi oikein ja kohtuullista erityisesti pieniä ja keskisuuria perintöjä saaville. Perintö- ja lahjaverolla on toki paljon muitakin negatiivisia vaikutuksia, joista voi lukea lisää itse raportista.

Vaurastuminen on edellytys suomalaisten hyvinvoinnille, hyvinvointiyhteiskunnan rahoituspohjan turvaamiselle ja niin kansalliselle kuin henkilökohtaisellekin itsenäisyydelle. Ilman varallisuutta emme pysty saavuttamaan tärkeitä tavoitteitamme kuten ympäristökriisien ratkaisua, kaikkien suomalaisten hyvinvoinnin lisäämistä tai kehitysmaiden ihmisten auttamista.

Edellä mainitut tavoitteet ovat niin tärkeitä, että suomalaisten oikeutta sekä mahdollisuuksia niiden toteuttamiseen tulee vahvistaa: Meidän pitää lopettaa perintö- ja lahjavero.

 

Tämä blogi on julkaistu alunperin Uudessa Suomessa: Mainettaan huonompi perintö- ja lahjavero tulisi lakkauttaa | Uusi Suomi Puheenvuoro